<

XIV.
İSTANBUL
ULUSLARARASI

MİMARLIK VE KENT FİLMLERİ FESTİVALİ
 07–12 Aralık, 2020

TÜRKÇE

AMAÇ:

Mimarlar Odası kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 2007 yılından bu yana, “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” adı altında bir organizasyonu yaşama geçirmektedir. Etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan her kesimin etkin olarak katılımının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu festival, her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü tüm dünyada kitlesel olarak kutlanan “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce gerçekleştirilen “Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında programlanmaktadır.

“İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” kapsamında uluslararası kategoride yarışma düzenlenmekte ve ödüller verilmektedir.

Ayrıca; Mimarlar Odası’na meslek yaşamı boyunca emek veren, Festivalimizin kökleşmesinde büyük çaba harcayan ve 7 Mart 2018 tarihinde yaşamını yitiren Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Eski Başkanı Mimar Sami Yılmaztürk’ün anısına, ulusal kategoriden olmak üzere bir filme “Sami Yılmaztürk Özel Ödülü” verilecektir.

Festival, “mimarlık ve kent” odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri seyirci ile buluşturmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM:
Festival kapsamında, belgesel ve animasyon türündeki filmlere yer verilmektedir. Yurtiçinden ve yurtdışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler, seyirci ile buluşturulur ve bu filmler arasında bir yarışma gerçekleştirilir. Ayrıca konuyla ilgili olarak, katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenebilir.

 

 

 

 

 

 

XIV.
ISTANBUL

 INTERNATIONAL
ARCHITECTURE AND URBAN FILMS FESTIVAL
07-12 December, 2020 

ENGLISH

PURPOSE:

Since its foundation in 1954, the Chamber of Architects has been endeavouring intensively in order to enhance architectural culture, protect historical heritage, and improve quality of life. In order to introduce a new aspect to such endeavours, the Chamber has been organizing an event named “Istanbul International Architecture and Urban Films Festival”. The event aims participation by anybody interested in that field, in particular the architects.

The festival is scheduled as a part of “Architecture and Urban Festival” organized by Istanbul Metropolitan Branch of Chamber of Architects by virtue of the “World Architecture Day”, a day widely celebrated in the world in the first Monday of October every year.

An international competition is organized and awards are delivered under “Istanbul International Architecture and Urban Films Festival”.

The Special Jury Prize in memory of Architect Sami Yılmaztürk who devoted himself to The Chamber of Architects, attentively gave efforts to the Film Festival and died in 7th of March 2018 will be given to a sellected film in the national category.

The festival intends to support produced films and encourage new productions that focus on the field of “architecture and urban”, as well as have acclaimed films in that field meet the audience.

SCOPE:

The festival features types of films including documentaries and animations. Domestic and foreign candidate films which pass the preliminary selection stage meet the audience, and a competition is organized among those films. Miscellaneous conversations and events may also be held to ensure exchange of ideas between participants regarding the subject matter.