Harabeye dönmüş bir grup eski ev ve içinde yaşayan insanlar, bizi insan yanılsamasının kırılganlığı üzerine düşünmeye sevk ediyor.

Yönetmen Biyografisi – Juan Barreda Ruiz

1983 yılında Puebla, México’da doğdu.

Kendi kendini yetiştirme sürecinin ardından, birçok uluslararası film festivalinde tanındı.

BM ve UNESCO için yerinden edilme, bilim ve sanat hakkında belgeseller çekti.

İkinci kısa filmi Celebration; Tampere, Huesca ve Biarritz gibi film festivallerinde gösterildi.