Türkiye; coğrafyası, iklim şartları ve toprak verimliliği göz önüne alındığında tarım ve hayvancılığın yaygın ve etkili olarak yapıldığı bir ülkedir.

Topraklarımız birçok tarım ürününün çok yaygın bir şekilde üretildiği, verimli ve ekilebilir alanlara sahiptir.

Öyle ki ülkemiz kendi öz kaynaklarıyla ülke nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek birkaç ülkeden biridir.

Ancak 1970’lerde değişmeye başlayan dünya ekonomik çehresi ve dinamikleri, ülkemizde de birçok değişime sebep olmuştur.

Tarımda ve hayvancılıkta dünya ölçeğinde endüstriyel üretime geçilmesi, aynı zamanda sanayi üretimlerinin ülkelerin küresel ihtiyaçlarına göre iş gücü merkezli olarak, serbest piyasa ekonomisinin kurallarına göre dizayn edilmesi, köylerden kentlere göç ve tarım alanlarının azalarak hizmet odaklı bir üretime geçilmesine sebep olmuştur.

Muhtaç belgeseli işte bu değişim ve şekillenme sürecini yerinde incelemeye çalışan aynı zamanda bu dönüşümün yarattığı toplumsal evrimin izini sürerek bir gelecek tahayyülü yapmayı amaçlayan bir çalışmadır.

Köylünün ekonomik sistemle kurmuş olduğu “Muhtaçlık” ilişkisini deşifre ederek Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze köylülük-kentlilik ikileminin kodlarını sinematik bir anlatımla okumaya çalışacaktır.

Yönetmen Biyografisi – Mehmet Emre Battal

1980 İstanbul doğumluyum.

İlk, ortaokul ve liseyi Kocaeli’de okudum.

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi okurken, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümüne devam ettim.

Dijital reklam, sosyal medya yönetimi ve reklam üretiminde 2005-2012 yılları arasında çalıştım.

Çeşitli belgesel filmlerde yardımcı yönetmenlik yaptım.

NotaBene Yayınevi’nde 2012’den beri Yayınevi Direktörü olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Çeşitli yayın alanlarında editörlük yapmaktayım.