Belgesel, Safranbolu ve Karabük’ün tarihi ve insani dönüşümlerini konu edinmektedir.

Kent mimarisinin ve tarihsel koşullarla dönüşen yaşam tarzının Karabük ve Safranbolu kentleri üzerindeki etkisi tartışılmaktadır.

Yönetmen Biyografisi – Doğan Aydoğan

1984, Bursa doğumludur.

İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra Üniversite öğrenimi için İzmir’e gitmiştir.

Lisans ve Lisansüstü eğitimini Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlamıştır.

Doğan Aydoğan halihazırda Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Göç, mekân ve kültür gibi konularda çalışmaları bulunan yönetmen, bu konuları hem akademik yazın sürecinin hem de film yapım çalışmalarının merkezi bir unsuru olarak sürdürmektedir.